Plávajúce podlahy

Tarkett

Plávajúcou podlaha je každá podlaha, ktorá je uložená na pružnom podklade, nie je napevno pribetónovaná, pribitá ani prilepená k podkladu. Touto pružnou hmotou je podlaha oddelená od podkladovej plochy a zároveň od konštrukcií tvoriacich obvod podlahy, aby mala možnosť rozpínať sa – dilatovať – popri obvodových stenách.

Dilatačnými špárami, ktoré sú prekryté obvodovou lištou, sa vyrovnávajú objemové rozdiely podlahy spôsobené rôznou vlhkosťou a teplotou vzduchu v miestnosti.
V každej z týchto skupín existujú výrobky, ktoré sa líšia hrúbkou lamely, kvalitou jednotlivých vrstiev, izolačnými schopnosťami a samozrejme cenou.

Najväčším pozitívom plávajúcej podlahy, je jej v podstate nenáročná montáž. Zvládnete ju položiť aj sami.
Keď si jej cenu porovnáme napríklad s cenou dlažby, zistíme, že aj tento fakt môže celkom jasne hovoriť v prospech plávajúcej podlahy.
Plávajúce podlahy sú 
vo väčšine vhodné na podlahové kúrenie. Pokladajú sa na akýkoľvek suchý, rovný, tvrdý a pevný povrch.